سه شهروند افغانستان در ایران کشته و زخمی شد

۱۰ عقرب ۱۳۹۵

در نتیجه فروریختن دیوارهای یک ساختمان در شهر تهران، پایتخت ایران، یک کارگر جوان افغانستانی کشته و دو تن دیگر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مدیریت اطفائیه تهران می گوید که این رویداد شب گذشته در منطقه پونک شهر تهران زمانی رخداد که سه کارگر جوان شهروند افغانستان در حال تخریب ساختمان بودند.

منبع می افزاید که بخش دیگری از ساختمان ناگهان فروریخته و در نتیجه یک شهروند افغانستان کشته و دو تن دیگر زخمی شد.

سید جلال ملکی، مدیر اطفائیه تهران می افزاید که کارمندان این نهاد موفق شدند تا دو کارگر را از زیر آوار بیرون کنند و به شفاخانه انتقال دهند؛ اما یکتن از آنها پیش از رسیدن کارمندان اطفائیه جان باخته بود.

ایران کشوری است که نزدیک به دو میلیون مهاجر شهروند افغانستان در آن زنده گی می کنند و اکثر آنها نیز در کارهای شاقه مصروف به کار هستند.

افغانستان

ایران

کارگر

مهاجر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.