افغانستان

حنفی به ازبکستان رفت

معاون دوم نخست‌وزیر امارت اسلامی در رأس یک هیئت بلندرتبه‌ به ازبکستان، سفر کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی...