روز: مهر ۱۰, ۱۳۹۵

۷۳ پروژه عام المنفعه در بغلان به بهره برداری سپرده شد

به گفته آقای حکیمی این پروژه ها با سهم ده فیصد مردم بیش از ۱۲۸ ملیون افغانی هزینه برداشته است. وی علاوه کرد که این پروژه ها شامل حفر ۱۲۸ حلقه چاه نیمه عمیق، اعمار و جغل اندازی ۶۷ کیلومتر سرک، ساخت ۲ باب برق آبی، حفر ۷ حلقه چاه عمیق و اعمار ۳ با مکتب می باشند که از آن ها بیش از ۱۲ هزار خانواده مستفید شده اند.