روز: آذر ۲۶, ۱۳۹۴

مشاور امنیت ملی با سفیر ایران مقیم کابل دیدار کرد

ضمناً مشاور امنیت ملى جمهورى اسلامى افغانستان در مورد ائتلاف ضد تروریسم که به رهبرى دولت شاهى عربستان سعودى ایجاد شده است صحبت نموده افزود: ” دولت جمهورى اسلامى افغانستان پس از غور و بررسى همه جانبه موقف خود را در این خصوص اعلام خواهند داشت.”