گزارش از امنیت جنوب غرب کشور / اختصاصی

۲۷ عقرب ۱۳۹۲

اختصاصی خبرگزاری خاورمیانه / میز امنیت

مسئولان امنيت ملي درهرات ازبهبود وضعيت امنيتي وكاهش جرايم درجريان سال جاري نسبت به سال گذشته خبر ميدهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خاورمیانه در هرات – آنان ميگويند:واگذاري كامل تامين امنيت به قواي افغان و همچنان كاهش سطح مخالفت ها با دولت افغانستان ازجمله عوامل اصلي كاهش جرايم و بهبود وضعيت امنيتي درهرات گرديده است.

سيد اميرشاه سادات رئيس امنيت ملي هرات ميگويد: واگذاري كامل مسئوليت هاي تامين امنيت ازقواي خارجي به نيروهاي افغان طي امسال باعث بهبود اوضاع امنيتي و كاهش مخالفت هاي باحكومت محلي هرات شده است.

وي ميگويد: بررسي هاي اداره امنيت ملي هرات نشان ميدهد كه حدود 20 درصد جرايم ونا امني ها درهرات طي هشت ماه گذشته نسبت به زمان مشابه درسال گذشته كاهش داشته است.

رئيس امنيت ملي هرات همچنان ميافزايد: درجريان هشت ماه گذشته نزديك به 890 واقعه جرمي ثبت شده است درحالي كه اين رقم درسال گذشته 1100 واقعه بوده است.

به گفته مسئول اول دستگاه استخباراتي هرات، افغاني شدن مسئوليت هاي تامين امنيت ، گسترش حكومت داري خوب ، و مديريت اوضاع امنيتي و ازهمه مهمترفعاليت هاي گسترده ي شوراي عالي صلح ،و پيوستن مخالفين مسلح به زندگي مسالمت آميز درهرات، ازجمله عوامل اصلي بهبود امنيت وكاهش جرايم جنايي دراين ولايت عنوان ميشود.

مسئولان رياست امنيت ملي هرات ميگويند:براي كنترول اوضاع امنيتي همكاري هاي نزديكي را با ارگانهاي عدلي وقضايي ، پليس و ارتش درهرات برقرارنموده اند.

درحالي مسئولان دستگاه استخباراتي هرات ازكاهش قابل ملاحظه نا امني و جرايم دراين ولايت خبر ميدهند كه نگرانيهاي مبني بربدترشدن اوضاع امنيتي با نزديك شدن به زمان انتخابات درميان مردم شدت گرفته است.

با اين همه برخي ازكارشناسان نظامي درهرات براين اعتقاد هستند كه كاهش نا امني ها دراين اواخر ناشي از سردشدن هوا و كاهش تحركات مسلحانه مخالفين مسلح است و نيروهاي افغان نقش چشمگيري دراين روند ندارند.

آمریکا

اسماعیل خان

افغانستان

امریکا

امنیت

طالبان

ناتو

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.