معاش حمل تمام معلمین پرداخت می‌شود

۹ حمل ۱۳۹۹

وزارت معارف می‌گوید که معاشات ماه حمل تمامی کارمندان بخش‌های تدریسی، اداری و خدماتی وزارت معارف در جریان دوره‌ی تعطیل قابل پرداخت است.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت معارف در خبرنامه امروز (۹حمل) گفته است که این برنامه شامل معلمین تمام ولایات می‌شود.

در خبرنامه آمده است که معاشات دوره‌ی تعطیلی (برج حمل سال مالی ۱۳۹۹) معلمان، ماموران و اجیران تمامی ولایات به شمول شهر کابل، ولایت کابل و هرات که در حالت قرنطینه قرار دارند، قابل پرداخت است.
وزارت معارف به پرسونل تدریسی، اداری و خدماتی این وزارت اطمینان داده است که بخش‌های مالی وزارت در هرگونه شرایط آماده خدمات رسانی است و معاشات آنان طبق روال معمول پرداخت می‌شود.
وزارت معارف تاکید دارد که هیچ‌گونه تاخیری در پرداخت معاشات برج حمل سال ۱۳۹۹ منسوبین این وزارت به علت تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کوید_۱۹ صورت نخواهد گرفت.
معاشات برج حمل کارمندان وزارت معارف در جریان روزهای آینده به حساب‌های بانکی‌شان واریز خواهد شد.

به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، وزارت معارف تمام مکاتب و کارمندان آنها را تا اخیر ماه حمل رخصت کرده بود.

افغانستان

کرونا

معارف

معاش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.