واکنش افغانستان مبنی بر انتقال5 عضو ارشد طالبان به قطر

۱۲ جوزا ۱۳۹۳

وزارت امور خارجه افغانستان، در واکنش به انتقال پنج تن از اعضای ارشد طالبان که از زندان گواتنانامو در بدل رهایی یک سرباز امریکایی آزاد شده و به کشو قطر منتقل شده اند یادداشت رسمی را به سفارت امریکا در کابل فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امورخارجه در این یادداشت خود گفته که “با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از ابتدا به سلب آزادی اتباع افغانستان در زندان گوانتنامو و سایر محلات سلب آزادی، مخالفت شدید نموده است، اخیراً به تعداد پنج تن از اتباع افغانستان در مقابل رهایی آقای باو برگدال، خورد ضابط امریکایی در مغایرت با تفاهم قبلی با جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان از زندان گوانتنامو به کشور قطر انتقال گردیده اند.

وزارت امور خارجه تاکید کرده است که هر گاه اتباع افغانی مذکور(5 تن) از زندان گوانتنامو به کشور قطر، به رضا و رغبت خویش توسط دولت ایالات متحده امریکا با حفظ آزادی کامل شان، منتقل گردیده باشند، در این صورت دولت افغانستان با رعایت احکام قانون اساسی، خود را مکلف به حفاظت و تأمین حقوق اتباعش دانسته و از این اقدام ایشان استقبال می دارد.

هرگاه دولت ایالات متحده امریکا، اتباع افغانی مذکور را در مخالفت با تفاهم قبلی به منظور سلب یا محدود شدن آزادی شان به دولت قطر تسلیم نموده باشد، این امر در مخالفت صریح با موازین پذیرفته شده حقوق بین المللی است.

در حقوق بین الملل تصریح شده، هیچ دولت، تبعه دولت دیگر را به کشور ثالث به عنوان محبوس یا محدود شده به سلب آزادی تسلیم نموده نمی تواند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اظهار احتجاج شدید، خواهان آزادی بلاقید و شرط اتباع خود شده و از دولت ایالات متحده امریکا و دولت قطر تقاضا کرده تا با رعایت اسناد بین المللی حقوق بشری با ایشان منحیث افراد آزاد و کامل الاختیار برخورد نموده، به اسرع وقت به تأمین حقوق شان مبادرت ورزند.

وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اغتنام از فرصت به تجدید احترامات فائقه می پردازد.

5 طالب

افغانستان

امریکا

زندان

سفارت

قطر

منتقل

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.