نگرانی تاجکستان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان

۱۰ میزان ۱۳۹۲

مقامات دوشنبه نگرانی دارند که پس از خروج قوای بین المللی در سال آینده از افغانستان نا آرامی ها به تاجکستان سرایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پارلمان تاجکستان موافقه کرد که عساکر روسی در امتداد سرحدات این کشور با افغانستان جابجا ساخته شوند و تا سال 2042 در آنجا حضور داشته باشند.

این نگرانی در چندین اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال جاری نیز مطرح شد و بر علاوه تاجکستان کشورهای دیگر این سازمان چون روسیه، قرغزستان، قزاقستان، بیله روس و ارمنستان نیز نگرانی دارند که وضعیت امنیتی افغانستان با خروج قوای بین المللی از این کشور ناگوار خواهد شد و تروریستان مظنون از افغانستان به کشورهای آسیای میان سرازیر خواهند شد.

اما ناتو که آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری می کند گفته است که با خارج ساختن عساکر خود تا پایان سال 2014 از افغانستان کدام خلای امنیتی را در این کشور بجا نخواهند گذاشت و نیروهای امنیتی افغان قادراند که امنیت کشور خود را تامین کنند و نظامیان ناتو پس از سال 2014 هم به نیروهای افغان آموزش خواهند داد.

وزیر دفاع تاجکستان روز سه شنبه به پارلمان کشور خود گفت، برعلاوه توافق بقای دراز مدت عساکر روسی در تاجکستان، روسیه به نیروهای تاجکی اسلحه فراهم خواهد کرد و افسران اردوی تاجکستان را آموزش خواهند داد.

در حدود 500 افسر تاجکی در حال حاضر مصروف آموزش و تحصیل در روسیه هستند و تقریباً چهار هزار عسکر روسی در پایتخت دوشنبه و شهرهای جنوبی چون کولاب و قرغان تیپه جابجا شده اند.

روسای جمهور تاجکستان و روسیه یک سال قبل موافقه کرده بودند که عساکر روسی برای مدت 29 سال در تاجکستان بمانند ولی این توافق به منظوری پارلمان نیاز داشت که دیروز انجام شد.

افغانستان

تاجکسان

دوشنبه

نروهای خارجی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.