شاهراه سالنگ به روی موترهای بابری بسته شد

۲۴ حوت ۱۳۹۲

مسوولان حفظ و مراقب از شاهراه سالنگ از بسته بودن شاهراه به روی موترهای باربری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان می گویند که این شاهراه به دلیل برفباری به مدت سه روز به روی موترهای سنگین بسته خواهد بود.

جنرال رجب، امر حفظ و مراقبت از شاهراه سالنگ می گوید که از دو روز بدین سو برف باری در سالنگ به شدت جریان دارد و تا دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

او گفت که در حال حاضر موترهای مسافربری و شخصی از این شاهراه به مشکل عبور می کنند اما این شاهراه به روی موترهای باربری بسته است.

جنرال رجب به بخدی گفته است: “در سالنگ شمالی وزش تند باد و طوفان شدید جریان دارد که مشکلات را برای عبور وسایط نقلیه به وجود آورده از اینرو این شاهراه به روی موتر های باربری مسدود بوده و به روی مسافرین به شکل مقطعی باز می باشد.”

به گفته او مسدود بودن شاهراه به روی وسایط باربری سهولت را برای وسایط مسافربری که اکثرا شهروندان کشور برای جشن نوروز به شهر مزار شریف در شمال کشور می رود، ایجاد خواهد کرد.

گفته می شود در حال حاضر در شمال سالنگ 50 سانتی متر و در جنوب 60 سانتی متر برف باریده است.

افغانستان

سالنگ

شاهراه

مسرودپبرفباری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.