اسد ۲۳, ۱۳۹۹

سومین اجلاس کنسولی میان افغانستان و ایران در کابل

2D9A4336سومین اجلاس دو روزه همکاری های کنسولی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در وزارت امور خارجه کشور در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سومین اجلاس همکاری های کنسولی میان کابل – تهران به ریاست مشترک آقایان دکتور نصیر احمد ندیشه و حسن قشقاوی معینان وزارت های امور خارجه دو کشور در مقر وزارت امور خارجه کشورمان در کابل برگزار گردید.

در این نشست دکتور «نصیر احمد اندیشه»، معین وزارت خارجه کشورمان هیئت ایرانی را به  کابل خوش آ مدید گفت و اظهار داشت: “ضرورت رفت و آمد شهروندان و مبادله کالا توسط تجار هردو جانب، ایجاب مینماید روابط کنسولی میان دو کشور بیشتر از پیش استحکام پیدا کند و سهولت های لازم برای اتباع هردو طرف فراهم گردد.

وی گفت: با درک این واقعیت اولین اجلاس همکاری های کنسولگری میان دو کشور در سال ۱۳۸۴ در کابل و دومین نشست آن در اول سال ۱۳۹۰ در تهران برگزار گردید و سند همکاری های کنسولی نیز میان دو طرف به امضا رسید.

او ابراز امیدوار کرد که با گسترش همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بتوانیم منطقه یی خود را به یک منطقه یی امن برای مردمان ما، به خصوص برای ملت های افغانستان و ایران تبدیل نمایم.”

همچنین «قشقاوی» معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار و گفتگو هیئت های افغانستان و ایران در این نشست، ایجاد تسهیلات کنسولگری را در  تقویت همکاری ها میان دو کشور، منجمله در گسترش روابط تجاری و حمل و نقل جاده یی وهوایی مهم و ارزنده خواند.

وی اظهار امیدواری کرد تا هیئت های افغانستان وایران با روحیه برادری و همسایگی و در فضای تعاون و همکاری عمل نمایند و در فرجام  ما شاهد یک صورت جلسه اجرایی قابل قبول برای طرفین بوده باشیم.

در ادامه، قرار بر این شد تا دو جانب موضوعات مورد نظر را در سه گروه کاری شامل: حمایت حقوقی اتباع و همکاری های قضایی،  همکاری های دیپلوماتیک و قونسلی و موضوعات مربوط به مهاجرین، مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج آن را جهت توافق نهایی در اختیار رؤسای هیئت های دو طرف قرار دهند.

قابل یاد آوری است که معینان وزارت های امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز این نشست در دفتر کاری معین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان باهم دیدار و ملاقات تعارفی نمودند.