ساختمان چند لیسه و مکتب متوسطه در فاریاب تهداب گذاری شد

۱۵ عقرب ۱۳۹۵

حدود چهار هزار دانش آموز دختر و پسر که از سالهای سال بدینسو زیر آفتاب سوزان و هوای سرد درس می خواندند، اکنون صاحب صنف های درسی مجهز می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات ولایت فاریاب امروز شنبه (15 عقرب) لیسه نسوان کارته صلح، لیسه نسوان مولانا امرالله و مکاتب متوسطه ده عزیزان و چغاتک طی مراسم جداگانه تهداب گذاری کردند.

این مکاتب در حالی از سوی مقام های محلی فاریاب تهداب گذاری شد که داشتن صنف درسی برای دانش آموزان این مکاتب به یک آرزو مبدل شده بود.

به اساس معلومات “سیدانور سادات” والی فاریاب، این مکاتب بطور پخته و اساسی به ارزش حدود یک میلیون دالر امریکایی از مساعدت کشور ناروی اعمار می گردد.

قرار است کار تعمیراتی این مکاتب در ظرف یکسال تکمیل شود.

همچنان والی فاریاب گفت که با آغاز کار عملی اعمار این مکاتب برای بیش از 500 نفر زمینه کاری فراهم شده است که روزانه از این طریق مزد بدست میاورند.

با آنکه در این اواخر ولایت فاریاب دستخوش نا آرامی ها است؛ اما والی فاریاب برای مردم از آغاز کار عملی برخی پروژه های زیربنایی دیگر در آینده های نزدیک خبر می دهد.

در عین حال بیشتر از همه دانش آموزان این مکاتب خورسند هستند و این اقدام حکومت را ستایش می کنند.

سمیه یکتن از دانش آموزان لیسهء کارته صلح می گوید که حالا آرزوهایش در حال مبدل شدن به حقیقت است، به گفته وی سالهاست که آنان در زمستان در سرما و در تابستان زیر آفتاب سوزان درس میخوانند.

این دانش آموز فاریابی که آرزوی داکتر شدن را دارد همچنان از طرف های درگیر جنگ خواست که بیش ازین منطقه آنان را نا آرام نساخته و زمینه درس خواندن را برای آنان تنگ نسازند.

این درحالیست نا آرامی ها درین اواخر در ولایت فاریاب بیشترین تاثیرات منفی را در عرصه معارف وارد کرده است و روند عادی درس خواندن را برای دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر به چالش کشانیده است.

تهداب گذاری

سید انور سادات

فاریاب

مکاتب

والی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.