درخواست کمک افغانستان از روسیه

۲۳ حوت ۱۳۹۵

دولت افغانستان برای بازسازی اماکن و مراکز اقتصادی و علمی در کشور، خواستار همکاری روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رسانه های روسی آورده اند که این درخواست از سوی سفیر افغانستان در مسکو در اختیار دولت روسیه قرار گرفته است.

در گزارش روزنامه ایزوستیا آمده است که کابل به صورت رسمی از روسیه خواسته است که 124 مرکز اقتصادی در کشور را بازسازی نماید که پیش از این از سوی شوروی سابق اعمار شده بود.

در این گزارش آمده است که دولت روسیه نیز با درخواست کابل موافقت کرده و وعده حمایت برای بازسازی این مراکز را داده است.

سفارت افغانستان در مسکو گفته است که دانشگاه پلی تخنیک کابل و تونل سالنگ از جمله پروژه هایی است که برای بازسازی آن از روسیه درخواست کمک شده است.

به گفته سفارت افغانستان، به جهت اینکه پروژه های یادشده از سوی انجنیران روسی ساخته شده است، کمک روسیه می تواند در بازسازی آنها موثر باشد.

این در حالی است که خانه فرهنگ روسیه که به دلیل جنگ از بین رفته بود، در سال های اخیر از سوی روسیه بازسازی شده و در حال حاضر نیز بخش فرهنگی سفارت روسیه در کابل، در این مکان فعالیت دارد.

گفتنی است که به دلیل جنگ های دوامدار در سال های اخیر، بسیاری از پروژه ها و مراکز اقتصادی کشور از بین رفته و نیاز جدی به بازسازی و بهسازی دارند.

افغانستان

بازسازی

روسیه

کمک

مراکز اقتصادی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.