خبرنگاران افغان پوشش خبرمربوط به طالبان را تحریم کرد

۲ حمل ۱۳۹۳

جمعی از خبرنگاران افغانستان در واکنش به کشته شدن “سردار احمد” خبرنگار فرانس پرس در هتل کابل سرینای شهر کابل، برای 15 روز پوشش خبری رویدادها مربوط طالبان را تحریم کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حمله تروریستان به هتل کابل سرینا در شب اول سال نو نه غیر نظامی کشته شدند و شش غیر نظامی دیگر زخمی برداشته اند.

سردار احمد از خبرنگاران شناخته شده افغانستان همراه با همسر و دوکودکش دراین رویداد کشته شدند و کودک سومی سردار احمد که به شدت زخمی شده است در میان مرگ و زند‌گی به سر می‌برد.

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان گفته است که تصویرها نشان می‌دهند که طالبان بر این کودکان معصوم و زنان از نزدیک شلیککرده اند.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که خبرنگاران همواره در پوشش رویدادها واطلاع رسانی، آن‌هم در یک شرایط بسیار حساس و دشوار، اصل بی‌طرفی رانگه‌می‌دارند.

در این حمله، طالبان به گونه قصدی غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان معصوم را، در هنگام غذا خوردن، بی‌رحمانه به گلوله بستند.

از همین‌رو خبرنگاران افغانستان در یک اقدام همگانی تصمیم گرفتند تا برای 15 روز رویدادهای مربوط به طالبان، به ویژه خبرنامه‌ها وادعاهای این گروه را، که برای پخش و گسترش فعالیت‌های هراس‌افگنانه آناناثر گذار اند، تحریم کنند و نیز خبرنگاران افغانستان از طالبان در بارهشلیک به سوی غیرنظامییان، به ویژه کودکان معصوم و زنان، توضیح می‌خواهند واین گروه باید در برابر چنین حمله‌های بی‌رحمانه پاسخ‌گو باشند.

افغانستان

تحریم

خبرنگار

رسانه هخا

سردار

سرینا

طالبان

کشتار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.