تعیینات جدید در پست های مختلف وزارت امور داخله افغانستان

۲۹ ثور ۱۳۹۶

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان براساس پیشنهاد وزارت امور داخله تعیینات جدیدی را در سطح مختلف پولیس ملی کشور انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به أساس پيشنهاد وزارت امور داخله رئيس جمهورغنی با صدور حکم جداگانه “جانان باركزي” رئيس اداره دفاع و امنيت اداره امور را تبديلا در بست ستر پاسوال به حيث معاون اول وزارت امور داخله گماشته است.

همچنین رئیس جمهورغنی به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله با صدور حکم دیگر تغییرات و تعیینات گسترده ای را در سطح فرماندهان پولیس وزارت امور داخله انجام داده است.
براساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تعیینات جدیدی که در پست های مختلف وزارت امور داخله و پولیس ملی به این شرح است:

1-ستر جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی تبدیلا در بست کمبود ستر پاسوال به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله.

2-تورن جنرال امین الله کریم رئیس حالات اضطراری و فوق العاده وزارت دفاع ملی تبدیلا در بست لوی پاسوال به حیث معین اداری وزارت امور داخله.

3-پاسوال عبدالخلیل بختیار رئیس عمومی عملیات های مبارزه علیه مواد مخدر در بست لوی پاسوال به حیث معین مبارزه با مواد مخدر.

4-مل پسوال محمد فرید افضلی رئیس هدف گیری (انتک) ریاست عمومی استخبارات وزارت امور داخله در بست لوی پاسوال به حیث رئیس عمومی کشف و مبارزه با جرایم.

5-مل پاسوال عبدالجمیل کوهستانی افسر احتیاط پیژنتون در بست پاسوال به حیث رئیس عمومی مبارزه با جرایم.

6-لزوما پاسوال عبدالجبار پردلی قومندان اکادمی پولیس در بست پاسوال به حیث رئیس عمومی پیژتون وزارت امور داخله.

7-مل پاسوال عبدالمنان همدل رئیس اداری قومندانی اکادمی پولیس در بست مل پاسوال به حیث معاون ریاست عمومی استخبارات وزارت امور.

8-مل پاسوال غلام عزیز غرنی افسر احتیاط پیژنتون به حیث رئیس پولیس محلی.

9-پاسوال خلیل الله ضیایی قومندان امنیه ولایت پکتیکا در بست پاسوال به حیث قومندان زون ساحوی ۸۰۸ سپین زر.

10-مل پاسوال عبدالنبی الهام افسر احتیاط پیژنتون وزارت امور داخله در بست پاسوال به حیث قومندان زون ساحوی ۴۰۴ میوند.

11-مل پاسوال محمد جمعه عدیل قومندان لوای سرحدی هرات در بست کمبود پاسوال به حیث قومندان زون ساحوی ۶۰۶ انصار.

12– پاسوال شیر علی شهریار افسر احتیاط پیژنتون در بست پاسوال به حیث قومندان ساحوی ۲۰۲ شمشاد.

همچنان کسانی که در بست هاي احتیاط فعال ریاست عمومی پیژنتون وزارت امور داخله تعیین شده اند قرار ذیل است:

1-لوی پاسوال اکرام الدین یاور

2- لوی پاسوال باز محمد احمدی

3- لوی پاسوال سید عبدالغفار سید زاده

4- لوی پاسوال عبدالظاهر ظاهر

5- لوی پاسوال محمد وکیل اکبری

6-مل پاسوال فریدون امامی

7- پاسوال علیشاه احمدزی

8- پاسوال شیر عزیز کامه وال

9-پاسوال عبدالقیوم باقی زوی

10-مل پاسوال خیر محمد تیمور

ارگ ریاست جمهوری

تعیینات جدید

ریاست جمهوری

معاون وزیر

وزارت داخله


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.