بی توجهی مسئولین امنیتی در تامین امنیت رادیو و تلویزیون ملی در ننگرهار

۲۹ ثور ۱۳۹۶

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان مسئولین امنیتی ولایت ننگرهار را در تامین امنیت ساختمان رادیو و تلویزیون ملی در این ولایت متهم به توجهی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیته مصونیت خبرنگاران افغان اعلام کرد که در حمله روز چهارشنبه بالای ساختمان رادیو و تلویزیون ملی ننگرهار، مسوولان امنیتی این ولایت بی توجهی کرده اند.

صدیق الله توحیدی مسوول بخش دادخواهی کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان درنشست خبری در کابل گفت، اسنادی که به دسترس کمیته قرار گرفته است نشان میدهد که مسوولان ولایتی ننگرهار حد اقل چهار روز پیش از حمله بالای چهار نهاد مهم دولتی در این ولایت اطلاع گرفته بودند، اما نهادهای مسوول دراین باره بی توجهی کرده است.

کمتیه مصونیت خبرنگاران به این باوراست که این موضوع باید بگونه جدی پیگری شود و دلیل این که چرا غفلت صورت گرفته است واضح ساخته شده و اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان اکیداٌ ازحکومت میخواهد که خانواده های شهدای این رویداد را کمک نموده و نیز درقسمت مداوای زخمیان تلاش جدی نماید.

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان نظر به امکانات دستداشته اش،برای هرخانواده شهید ، مبلخ سه صد دالر کمک مالی نموده و نیز برای انتقال محمدقاسم یکی ازکارمندان رادیو تلویزون ملی ننگرهار که در حادثه دیروز زخمی شده است به کابل نیز کمک کرده و زمینه مداوای وی را دریکی ازشفاخانه های کابل مساعد میسازد.

کمیته همچنان از حکومت میخواهد تا ساختمان ووسایل تلویزون ملی ننگرهار را دوباره سازی نموده و زمینه آغاز دوباره نشرات این رسانه را مهیا سازد.

بی توجهی

خبرنگاران

کمیته مصونیت

مسئولین امنیت

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.