تظاهرات زنان تخار برای بازشماری آرا

۱۶ جدی ۱۳۹۷

شمار زیادی از زنان ولایت تخار با راه اندازی مظاهره ای خواستار بازشماری تمام آرای انتخاباتی مجلس نمایندگان این ولایت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صدها تن از زنان شهر تالقان و بخش های دیگر ولایت تخار، صبح امروز (16جدی) مظاهره ای راه اندازی کردند.

این زنان با حمل بنرهایی خواهان بازشماری آرای تمام محلات رایدهی در ولایت تخار شدند.

مظاهره کننده گان می گویند که در روند شمارش آرا و برگزاری انتخابات تقلب های گسترده وجود داشته و به همین دلیل باید تمام آرا بازشماری شوند.

این در حالی است که چندی پیش مردان ولایت تخار نیز با راه اندازی مظاهره، خواهان بازشماری آرای این ولایت شده بودند.

انتخابات

تخار

زنان

مظاهره


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.