روز: دی ۳۰, ۱۳۹۷

غنی ثبت نام کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات، رسما نامزدی خود…