تاکید روی نهایی شدن الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی

22دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت بر روند قانونمند شدن الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی تاکید کرده و گفته است که باید این روند تسریع و نهایی گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به دنبال الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی، تلاش ها برای تکمیل این روند بیشتر شده است.

در همین حال رئیس اجرائی در دیدار با مسئولان وزارت های مربوطه به ویژه معین وزارت تجارت و صنایع کشور پیرامون چگونگی تکمیل قانونمند شدن الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی صحبت کردند.

مسئولان بخش اقتصادی  می گویند نهایی شدن الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی در دستور کار حکومت قرار دارد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است.

آنان در همین حال از رئیس اجرائی کشور خواستند تا به وزارت عدلیه دستور دهد که این قوانین را در اولویت کاری خود قرار دهد.

اشتراک کنندگان در این دیدار همچنان، رفتن اعضای شورای ملی به خصوص مجلس نمایندگان به تعطیلات زمستانی را مشکل دیگری فرا راه تکمیل این روند دانسته و بر تسریع آن تاکید کردند.

با این حال رئیس اجرائی ضمن آنکه از مسوولان وزارت عدلیه و سایر نهاد های مرتبط خواست تا کارشان را هر چه عاجل تمام کنند، افزود: از کابینه کشور نیز می خواهد تا برای تسریع هرچه بیشتر این روند اجلاس فوق العاده برگذار نماید تا مراحل قانونی الحاق افغانستان به سازمان تجارت جهانی طی و نهایی گردد.

Author

About Author