روز: بهمن ۵, ۱۳۹۴

آغاز عملیات شاهین ۱۳

عملیات تصفیوی شاهین ۱۳ برای پاکسازی مخالفان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار آغاز شد. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع...