بستن دروازه های کابل به روی رای دهنده گان

۲ دلو ۱۳۹۷

شماری از نامزدان بازنده که شامل لیست ابتدایی برندگان انتخابات مجلس نماینده گان از کابل نبوده اند، دروازه ها پایتخت را به روی کسانی بسته اند که برای رای دادن به آنها، همه خطرها را به جان خریدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این معترضین همراه با شماری از هوادارانشان از صبح امروز (2دلو) در چهار دروازه ورودی کابل دست به مظاهره زدند.

این نامزدان در این حرکت اعتراضی خواستار ابطال انتخابات کابل و برگزاری مجدد انتخابات مجلس نمایندگان در حوزه پایتخت شده ‌اند.

این نامزدان معترض ادعا دارند که کمیسیون شکایات انتخاباتی از تصامیم حکومت متأثر است و نمی‌ تواند مستقلانه به شکایات نامزدان رسیده ‌گی کند.

همین امر باعث شده تا شمار زیادی از مسافرین در دو طرف دروازه های کابل بی سرنوشت باشند و به انتظار باز شدن مسیر رفت و آمد باشند.

گویا این معترضین فراموش کرده اند که همین مردم که حالا با بسته شدن دروازه های کابل با مشکل روبرو شده اند، دو روز را به خاطر آنها با تمام خطرات در صف های طولانی به انتظار نشسته و رای دادند.

نامزد وکیلی که تنها 70 رای دارد، باید شکست را قبول کرده و ظرفیت خود را برای ایجاد مشکلات برای مردم بدون حضور در مجلس ثابت نکند.

آنها باید «قربان کفش های مردمی شوند که به خاطرشان پای صندوق های رای رفتند».

نتایج ابتدایی انتخابات مجلس در حوزه کابل، نزدیک به دو هفته پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد.

انتخابات

دروازه

کابل

نامزد بازنده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.