بازداشت عاملین نکاح یک مرد با دو خواهر در ننگرهار

۲۹ قوس ۱۳۹۵

مقام های محلی ولایت ننگرهار از بازداشت عاملین نکاح یک فرمانده محلی با دو خواهر به صورت همزمان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای گفته است که این دو تن امروز (29قوس) از سوی پولیس بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که افراد بازداشت شده، عاملین اصلی دخالت در نکاح یک مرد با دو خواهر در یک شب در ولسوالی «کوز کونر» ننگرهار هستند.

به نقل از خبرنامه، این افراد برای تحقیقات بیشتر و تکمیل شدن پرونده شان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.

ضمن اینکه در خبرنامه در مورد هویت بازداشت شده گان معلومات داده نشده؛ از بازداشت شخص نکاح کننده نیز معلومات ارائه نشده است.

گفتنی است که چندی پیش یکتن از فرمانده هان و زورمندان محلی به نام «نادرخان» در یک شب و به صورت مجزا با دو خواهر که یکتن از آنها زیرسن نیز بوده، نکاح کرده بود.

بعد از این قضیه، پدر هر دو دختر با حضور در رسانه ها، خواستار عدالت در مورد دختران و خانواده اش شد.

نادر خان ابتدا با یکی از دختران این خانواده ازدواج کرده و در اولین شب عروسی، به ادعای «باکره نبودن» عروس، دومین خواهرش را نیز به نکاح خود در می آورد.

بازداشت

نکاح همزمان با دو خواهر

ننگرهار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.