امریکا چهار جنگنده جدید به ارتش ملی افغانستان تحویل داد

هواایالات متحده امریکا از مجموع بیست جنگنده وعده شده به ارتش ملی افغانستان، چهار بال از این جنگنده ها را به وزارت دفاع ملی کشور تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات نظامی امریکا چهار جنگنده از نوع A- 29 سوپر “توکانوی” برازیلی را روز جمعه (۲۵ جدی) در فرودگاه نظامی کابل به “معصوم ستانکزی” سرپرست وزارت دفاع کشور تحویل داد.

این چهار جنگنده از جمله بیست جنگنده سوپر توکانوی برازیلی است که قرار است در ماه مارچ سال جاری روند تسلیمی آن به ارتش ملی افغانستان تکمیل شود.

معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی در زمان تحویل گیری این جنگنده ها گفت: از این جنگنده ها بیشتر در جنگ با تروریستان در ولایت های ننگرهار و هلمند به کار گرفته خواهد شد.

به گفته وی، این جنگنده ها توان به کارگیری از سی و شش گونه جنگ افزار را دارد و همزمان می تواند از سه گونه جنگ افزار کاربگیرد.

این جنگنده ها در امریکا بسته بندی شده و توسط خلبانان افغان که در ایالات متحده امریکا آموزش دیده اند، به پرواز در آورده می شود و در هر شرایط می تواند پرواز کند و برای چهار ساعت به پروازش ادامه دهد.