استفاده طالبان مسلح از «کمره هوایی»

۲ عقرب ۱۳۹۵

ویدوی تازه نشر شده طالبان مسلح نشان می دهد که این گروه به کمره های هوایی دسترسی داشته و حمله انتحاری بر فرماندهی پولیس ولسوالی ناوه را نیز فلمبرداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ویدیوی حمله انتحاری بر ولسوالی ناوه هلمند به تاریخ دوم اکتوبر سال روان ثبت شده و شب گذشته از سوی طالبان مسلح به نشر رسید.

نکته قابل توجه در این ویدیو ثبت آن توسط کمره های هوایی (Drone Camera) بوده است که در اختیار طالبان مسلح قرار گرفته است.

در این ویدیو دیده می شود که موتر حامل انتحاری و مواد انفجاری بعد از مسافت مشخص به نزدیکی دروازه فرماندهی پولیس ولسوالی ناوه رسیده و انفجار می کند.

اینکه چطور طالبان مسلح به راحتی از این کمره ها و تکنالوژی های پیشرفته به صورت آزادنه استفاده می کند، نگرانی است که در بین مردم به وجود آمده است.

Drone camera

طالبان مسلح

ناوه

هلمند


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.