موترهایی با یک پلیت، زمینه ساز افزایش جرایم در کابل

کابل به عنوان پایتخت افغانستان افراد زورمندی را در خود جای داده است و این افراد به دلیل شیوه زندگی شان، به بیشتر مسایل اهمیت نمی دهند.

یکی از موارد استفاده از موترهای بدون اسناد، یک کیلی و یا هم استفاده از یک پلیت است که موارد زیاد آن در کابل به چشم می خورد.

در کنار این افراد، شماری هم برای سرقت، جرایم و مسایل جنایی از موترهایی استفاده می کنند که پشت سر آنها پلیت ندارد و این حربه، بازداشت آنها را با مشکل روبرو می سازد.

موترهایی زیادی در سطح شهر کابل گشت و گذار دارند که در پشت سر آنها کلماتی مانند «VIP»، «نام اشخاص»، «مافیا» و انواع آن استفاده می شود.

این روند باعث شده تا جرایم در کابل نیز به مالکان موترها نسبت داده شود که در هنگام فرار هیچ نشانه ای از آنها باقی نمی ماند و به راحتی موفق به انجام جرایم می شوند.

در رابطه با ثبت و راجستر موترهای بدون اسناد و «یک کیلی»، جلسه شش و نیم به رهبر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری تصمیم جدی گرفت؛ اما وزارت مالیه در این رابطه کندکاری می کند.

این روند هرچند که می تواند در روند ثبت موترهای بدون اسناد کمک کند؛ اما اگر موتری پلیت پشت سرش نباشد؛ بازهم زمینه برای فعالیت مجرمین فراهم است.

نیاز است که در این رابطه پولیس کابل و پولیس ترافیک اقدامات جدی روی دست گیرند.

در همین رابطه، فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که بعد از این پولیس ترافیک موترهای با یک پلیت را نیز توقف داده و پلیت پشت سر را توسط مالکان آن نصب خواهد کرد.

وی اظهار داشت که در صورت خودداری از این کار، مالک موتر جریمه شده و موترش نیز توقف داده می شود.

باید دید که این روند تا چه حدی موفق و عملی خواهد شد؛ چون تصامیم دیگری نیز گرفته شده که کمتر عملی گردیده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *