معاش معلمان و کارمندان معارف بدون استثنا پرداخت می شود

۲۰ ثور ۱۳۹۹

وزارت معارف می گوید که پرداخت معاشات کارمندان معارف و همه معلمین به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و تاکید شده است که تمام معاشات پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در نشست امروز (20ثور) محمد میرویس بلخی وزیر معارف همراه با معینان و روسای مرکزی این وزارت بر پرداخت معاشات معلمین و کارمندان معارف بدون استثنا در سراسر کشور تاکید شد.

وزیر معارف در این نشست اظهار داشت که طرح پرداخت معاشات معلمین به ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.

همچنین وزارت معارف طرح بدیل خدمات آموزشی و همچنین برگزاری امتحانات به گونه آنلاین با توجه به خطر افزایش شیوع ویروس کرونا را نیز مورد بررسی قرار داد.

این در حالی است که به دلیل شیوع و همه گیری بیماری کرونا در کشور، تمام مکاتب و مراکز آموزشی کشور از ابتدای سال جدید تعلیمی رخصت شده و تا هنوز تاریخ دقیق برای بازگشایی آن مشخص نشده است.

افغانستان

تدریس آنلاین

کرونا

مبتلایان به کرونا

معارف

معاشات معلمین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.