روی پنچ حوزه آبی کشور بندبرق و بند آبگردان اعمار می‌شود

۲۸ حمل ۱۳۹۷

اکیل حکیمی، وزیر مالیه‌ی در جلسه استماعیه‌اش به مجلس گفت حکومت برنامه دارد که تا پنچ سال دیگر روی پنج حوزه‌ی آبی کشور بندهای برق و آبگردان اعمار کنند.

به گزارش خبر گزاری خاورمیانه، حکمی گفت که این بندها را روی دریا های هلمند، هریرود، کابل، آمو اعمار می شود و به این منظور وزارت خانه های انرژی و آب، مالیه و کمیسیون ملی تدارکات یک شرکت مشورتی را ایجاد کرده که مطالعه‌ی فنی این بند‌ها را شروع کند.

حکیمی در ادامه افزود که تدارکات کار مطالعه فنی به زودی شروع می شود این کار تا پنج سال دیگر تکمیل خواهد شد.

در همین حال وزیر مالیه افزود که با قرضه‌های دراز مدت ازبیکستان شش کارخانه‌ی نساجی کشور به ویژه کارخانه‌های نساجی گلبهار و بست هلمند تا شش ماه دیگر بازسازی شود.

بر بنیاد گزارش ها در صورت افزایش کار های اقتصادی حکومت و پروژه های بزرگ افغانستان بتواند در نشست اقتصادی ابوظبی راه پیدا کند.

نشست ابوظبی نشست اقتصادی است که سرمایه گذاران از کشور‌های مختلف در آن شرکت می کنند.

 

آبگردان

آمو

افغانستان

بندبرق

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.