«تا دولت معاش 5ماهه ما را پرداخت نکند ما دروازه مکتب را باز نمی کنیم»

2 آوریل 2018

معلمین در ولایت کندز دست به اعتراض زدند و دروازه مکتب را به روی شاکردان بستند و این معلمین خواهان پرداخت 5 ماه معاش شان شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این معلمین 5 ماه می‌شود معاش نگرفته اند و با این حرکت اعتراضی خواهان پرداخت معاش شان شده اند.

یکی از معلمین هشدار داده است که دهد تا زمانی که دولت معاش پنج ماه گذشته آن‎ها را پرداخت نکند، دروازه مکتب‎ها را نخواهند گشود.

اما مقامات ریاست معارف ولایت کندز ادعا 5 ماه تاخیر در معاشات این معلمین را رد می‌کنند و می‌گویند که تنها از سه ماه به این طرف معاش معلمان پرداخت نشده است.

این اعتراض در حالی صدایش در رسانه‌های بلند شده است که رییس جمهور غنی روز چهارم حمل زنگ مکتب را به صدا درآورد.

وضعیت شاکردان مکاتب در افغانستان در طول 17 سال تغییر آنچنانی نکرده است و هیچ حکومتی در فکر حمایت از معلمین نبوده است.

افغانستان

کندز

معاش

معلم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.