بازداشت 28مظنون از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر

۸ حوت ۱۳۹۶

درجریان هفت روز گذشته به شمول یک خانم 28 تن مظنون به جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از ولایات مختلف توسط پولیس مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و سایر ارگان های کشفی و امنیتی کشوربازداشت و مظنونین با دوسیه های نسبتی شان غرض تعقیب عدلی و قضائی به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده است.

درمیان مظنونین رسیده به این مرکز7 تن به شمول یک خانم در ارتباط به 5 قضیه جداگانه که بطورمجموعی قصد انتقال2،162 کیلوگرام هیروئین را ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند نیز وجود دارد.

این افراد که از ولایات کابل،هلمند،پروان،ننگرهار،جوزجان وبادغیس بازداشت شده اند. پولیس از نزد شان بطور مجموعی بیش از10کیلوگرام هیرویین،3000 کیلوگرام مورفین،2395کیلوگرام تریاک،579کیلوگرام چرس،156لیتر تیزاب،بیش از 260لیترمشروبات الکولی،مبلغ1700دالرامریکایی،مبلغ10000کلدارهندی،یک میل اسلحه،19سیت تیلفون همراه ،120فیر مرمی و5عراده وسایط نقلیه مختلف النوع را کشف و ضبط کرده است.

مظنونین،در حال  حاضر با دوسیه های نسبتی شان در مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دارند.

در همین حال طی میعاد یاد شده از جانب محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر۸تن از۵ الی ۱۴سال حبس محکوم به مجازات شده اند و همچنان در این مدت محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۱۰تن را به حبس های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات نموده است.

این در حالیست که در جریان ماه دلو سال۱۳۹۶جمعاً 57 قضیه در ارتباط به 59 تن به شمول 2 تن خانم و یک تعبه کشور ایران مظنون به جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدرازولایات مختلف کشوربازداشت و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و موادمخدرمواصلت ورزیده بود.

قابل تذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدردر سال۱۳۸۴خورشیدی تاسیس و به اساس ماده های17 و 18 قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حد اقل 2 کیلوگرام هیروئین، 10 کیلوگرام تریاک،50 کیلوگرام چرس، 50 کیلوگرام مواد کیمیاوی و 50 لیتر مشروبات الکولی یا مسکرات باشند از سراسر کشور دارا است.

 

افغانستان

پولیس

مواد مخدر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.