آمریکا : سال آینده حملات طالبان بر خاک افغانستان به خصوص کابل بیشتر خواهد شد

۱۷ حوت ۱۳۹۶

سازمان‌های استخباراتی آمریکا هشدار داده اند که حملات مرگبار گروه طالبان مسلح و دیگر گروه‌های تروریستی سال آینده افزایش خواهد یافت و گفته اند این حملات از خاک پاکستان طرح ریزی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به از طلوع نیوز یافته‌های استخباراتی آمریکا نشان می‌دهد که هرچند نیروهای امنیتی افغانستان امنیت مرکزهای بزرگ را خواهند گرفت اما طالبان حمله‌های بزرگ را درشهرها به ویژه کابل انجام خواهند داد.

درهمین حال جک رید یک سناتور امریکایی ازآن چه که او همکاری روسیه با طالبان و دشمنان واشنگتن درافغانستان می گوید نگرانی کرده است.

رییس امنیت ملی ایالات متحده درکمیتۀ خدمات تسلیحاتی سنای این کشور از بدتر شدن نسبی اوضاع امنیتی افغانستان درماه‌های آینده هشدارمی‌دهد ومی گوید که طالبان وگروه های دیگر حمله‌های پیچیده را ازخاک پاکستان درافغانستان ازجمله کابل برنامه ریزی خواهند کرد.

دن کوتس، رییس امنیت ملی امریکا گفته است:” احتمال دارد نیروهای امنیتی افغان با پشتیبانی نیروهای خارجی بسیاری ازمرکزهای پرجمعیت را اداره کند.ارزیابی‌های مان نشان می‌دهند که گروه های شورشی مستقر درپاکستان همچنان ازپناهگاه‌های امن شان سود می برند و با پیچیده کردن اوضاع افغانستان حمله‌ها را برضد نیروهای امریکایی نیز راه اندازی می کنند.”

اما رییس آژانس استخبارات دفاعی ایالات متحده دراین نشست اطمینان می‌دهد که ظرفیت‌های نیروهای افغان درجنگ با طالبان  افزایش خواهند یافت.

رابرت  اشلی رییس آژانس استخبارات دفاعی امریکا گفته است:”نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به موفقیت‌های فزاینده شان با ادامه پیشرفت درظرفیت‌های تهاجمی شان خواهند افزود، درحالی که طالبان ثبات افغانستان واعتماد عامه را با انجام حمله‌های بزرگ درشهرها، تعضیف خواهند کرد ونیز این گروه خواهد کوشید نفوذ اش را دربخش‌های دور دست افزایش دهد وبا تهدید کردن مرکزهای ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی افغان را به چالش خواهند کشید.”

دراین میان یک سناتو از پشتیبانی احتمالی روسیه ازطالبان نگران است.

جک رید، سناتور امریکایی گفت:”گزارش‌هایی ما شنیده ایم که کشورهای چون روسیه می کوشد تا با دشمنان ما وطالبان دخیل شوند وتلاش‌های جنگی مان را برهم بزنند.این نشان می دهد که ما درشرایط دُشواری به سرمی بریم.”

اشلی افزود:”روسیه،ایالات متحده را تهدید اصلی به امنیت ملی واهداف ژیوپولیتیک اش می پندارد. کرملین می کوشد تا نفوذ اش را بر جمهوریت‌های شوری پیشین ایجاد نماید وازجمله با نفوذ ناتو مبارزه نماید تا اطمینان بدست آرد که هیچ موضوع بزرگ جهانی بی روسیه رسیده‌گی شده نتواند.”

پیش ازاین روسیه روسیه گفته است که ازطالبان پشتیانی نمی کند بل با این گروه تماس دارد.

 

آمریکا

افغانستان

طالبان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.