بیش از 700 میلیون ازدواج اجباری در جهان

۱ اسد ۱۳۹۳

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از ازدواج اجباری بیش از 700 میلیون زن در جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یونیسف که کنفرانسی را درباره مقابله با ازدوج اجباری زنان در لندن برگزار کرده است، اعلام کرد بیش از 700 میلیون زن در جهان در سن کودکی ازدواج کرده اند.

یونیسف اعلام کرد نخستین کنفرانس ازدواج اجباری با حمایت دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برگزار می شود.

هدف این کنفرانس پایان دادن به ازدواج اجباری زنان است.

بر اساس آمارهای جدید سازمان ملل متحد از بین 700 میلیون زن قربانی ازدواج اجباری بیش از یک سوم ( 250 میلیون نفر ) زمانی ازدواج کردند که کمتر از 15 سال سن داشتند.

اجباری

ازدواج

زنان

ملل متحد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.