۹ ساعت اسارت و در نتیجه فرار از چنگ طالبان

139312120929314604851154یک تن از نمایندگان مجلس که از سوی طالبان گروگان گرفته شده بود موفق به فرار از چنگ آنها شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نصرالله صادقی‌زاده نیلی، نمایندۀ مردم دایکندی در پارلمان به رسانه‌ها گفته ‌است که او با یکی از همراهانش زمانی از سوی طالبان به اسارت درآمد که از دایکندی به سوی ولسوالی جلریز میدان وردک میرفتند.

این عضو مجلس گفته ‌است طالبان او را به جای دوری بردند و مدت ۹ ساعت را در بند طالبان بوده ولی زمانی که از نزد آنان موفق به فرار شده ۸ ساعت پیاده ‌روی کرده تا به یکی از پاسگاه های امنیتی رسیده ‌است.

به گفته وی کسی که همراهش بوده فعلا در اسارت طالبان به سر میبرد.

نیلی گفته ‌است پس از آن که خودش را به نیروهای امنیتی معرفی کرده توسط آنان دوباره به کابل انتقال داده شده‌ است.

صادقی‌زاده نیلی گفته‌است در حال حاضر او صحت کامل برخوردار است آسیبی به وی نرسیده‌است.

طالبان تا کنون در مورد این رویداد چیزی نگفته اند.