20درصد کاهش قیمت انترنت از 20 دلو

7 فوریه 2017

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که انترنت از فردا (20دلو) از سوی شرکت های دولتی با 20درصد کاهش قیمت در اختیار مشترکین قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سرپرست وزارت مخابرات در نشست خبری امروز (19دلو) در کابل اظهار داشت که دولت در تلاش است تا قیمت انترنت برای مشترکین را بازهم کاهش دهد.

سید احمدشاه سادات اظهار داشت که روند کاهش قیمت انترنت از سوی دو شرکت افغان تلیکام و سلام از فراد (20دلو) آغاز می شود و بر اساس فیصله اخیر، ۲۰ درصد هزینه ارایه خدمات انترنتی این شرکت ها کاهش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وی، دو شرکت نامبرده شرکت هایی هستند که دولت نیز در آنها سهم دارد و قرار است این روند در شرکت های خصوصی نیز روی دست گرفته شود.

سرپرست وزارت مخابرات تاکید کرد که برای دسترسی تمام مردم کشور به خدمات انترنتی و مخابراتی، تلاش ها جریان دارد تا ۵ سال آینده خدمات انترنتی به سراسر کشور انتقال داده شود.

این در حالی است که کاهش قیمت از سوی دو شرکت مخابراتی دولتی اگر با کیفیت بالا نیز باشد، می تواند زمینه رقابت با شرکت های خصوصی را نیز فراهم کند که خود می تواند زمینه برای کاهش قیمت انترنت در کشور باشد.

افغانستان

انترنت

کاهش قیمت

مخابرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.