۱۱ قرارداد به ارزش ۲.۵ میلیارد افغانی تصویب شد

۵ جدی ۱۳۹۵

کمیسیون تدارکات ملی کشور به ریاست رئیس جمهورغنی، ۱۱ قرارداد را به ارزش بیش از دو و نیم میلیارد افغانی تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسه کمیسیون تدارکات ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

قراردادهای تصویب شده شامل پروژه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت داخله، وزارت دفاع ملی، وزارت فواید عامه و اعمار سرک گردنه سخی شهر کابل می‌باشد.

همچنان، کمیسیون تدارکات ملی دو قرارداد مربوط به وزارت امور داخله را به علت مشکلات تخنیکی دوباره به آن وزارت اعاده نمود.

کمیسیون تدارکات ملی در نخستین جلسه هفته وار سال مالی ۱۳۹۶ بعضی قراردادهای مربوط به وزارت دفاع ملی و فواید عامه را به طور مشروط منظور نمود.

در این جلسه به وزارت اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها وظیفه سپرده شد، تا خلص سوانح کارمندان کلیدی شرکت برنده شده پروژه احیای مجدد سرک ولسوالی ده صلاح الی منطقه شاشان ولایت بغلان مربوط به وزارت فواید عامه را مورد ارزیابی قرار دهد.

در این جلسه برعلاوه اعضای کمیسیون و اداره تدارکات ملی، ناظرین کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه، کمیسیون مالی، بودجه و اقتصاد ملی مشرانو جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و حمایت قاطع سیستیکا نیز حضور داشتند.

ارزش ۲.۵ میلیارد

افغانی

تصویب ۱۱ قرارداد

کمیسیون تدارکات ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.