یک نفر به جرم فروش کارتهای رای دهی بازداشت شد

۱۲ حوت ۱۳۹۲

پولیس، یک تن را به جرم خرید و فروش کارت های رای دهی در شهرکابل بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این فرد همراه با ۱۷۶۶ قطعه کارت رای دهی از مربوطات حوزه چهارم شهر کابل بازداشت شده است.

مدیریت عمومی تعقیب و گرفتاری ریاست عمومی مبارزه باجرایم جنایی وزارت امور داخله اعلامک کرد که فرد بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف کرده است.

فرد بازداشت شده گفته است کارت رای دهی را از باشندگان ولایت نورستان خریداری نموده و هنگامیکه میخواست یک قطعه کارت رای دهی را به مبلغ ۱۰ دالر امریکایی در شهر کابل به فروش برساند از سوی پولیس شناسایی و بازداشت شده است.

افغانستان

انتخابات

پولیس

رای دهی

کابل

کارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.