یانگر: میتوان خشم سیاهپوستان و دیگر رنگین پوستان را متوجه کشورهای اسلامی کرد

سر الکس یانگر رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا(موسوم به MI6) در مصاحبه با روزنامه دیلی میل چاپ لندن در اظهاراتی بی سابقه

سر الکس یانگر رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا(موسوم به MI6) در مصاحبه با روزنامه دیلی میل چاپ لندن در اظهاراتی بی سابقه اعلام داشت که میتوان معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه سیاهپوستان انگستان که چندین سال است گریبانگیر دولتمردان انگلیسی شده است را با صادر کردن آن به برخی از کشورهای اسلامی همچون سودان و لیبی خنثی ساخت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی همچنین افزود که سیاهپوستان انگلستان و امریکای شمالی را می توان با پرداخت مبلغ ناچیزی به کشورهای آشوب زده شمال آفریقا اعزام داشت و در کمپ های شورشیان آموزش های نظامی مخصوص داد تا در مواقع لزوم به نفع دولت علیاحضرت ملکه، وارد عمل شوند.

یانگر در ادامه سخنان نژاد پرستانه خویش افزود : ” سیاهپوستان ما می توانند در سودان با همکاری با شورشیان محلی در ایالت دارفور حکومت عمر البشیر را ساقط کنند و در لیبی می توانند به میلیشاهای طرفدار غرب یاری رسانند.”

وی افزود: ما دیگر قادر نیستم این تعداد گسترده رنگین پوستان را سازماندهی نماییم بنابراین بهترین راه حل صادر کردن طاعون جوانان خشمگین سیاهپوست به خاورمیانه می باشد.