کمک 130 میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی به افغانستان

۲۱ دلو ۱۳۹۳

بانک انکشاف آسیایی ۱۳۰ میلیون دالر را جهت تقویت سیستم ترانسپورتی در اختیار وزارت مالیه افغانستان قرار میدهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بانک انکشاف آسیایی (ADB) روز سه شنبه (۲۱ دلو) دو موافقتنامه کمک بالاعوض ۱۳۰ میلیون دالری را جهت ساخت جاده به طول ۱۰۸ کیلومتر از ولسوالی های بهارک و اشکاشم ولایت بدخشان با مقام های افغان امضا کردند.

براساس موافقتنامه، ۲۱ میلیون دالر اتحادیه اروپا جهت تقویت سیستم خط آهن افغانستان، بهبود انتقال اموال و افراد از مسیر راه همکاری اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی (CAREC) برای بهبود بهره برداری و حفظ و مراقبت جاده ها کمک کرده است.

رییس بانک انکشاف اسیایی در کابل می گوید این بانک متعهد به حمایت و انکشاف شبکه ترانسپورتی و تطبیق یک طرح جامع در افغانستان میباشد.

به گفته آقای پانیلا، تاکنون بانک انکشاف آسیایی، بیشتر از ۱.۲ میلیارد دالر را برای پروژه ها احداث جاده ها، خط آهن و میادین هوایی در افغانستان اختصاص داد است.

پروژه جدید به هزینه ۱۳۰ میلیون دالر، چهارمین برنامه ازدیاد سهولت های مالی و انکشاف شبکه ترانسپورتی در افغانستان است که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد.

قرار است پروژه جدید بانک انکشاف آسیایی توسط وزارت فواید عامه افغانستان منحیث نهاد اجرائی تطبیق شود.

130 میلیون

آسیایی

آورگان افغان

افغانستان

بانک

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.