کمک نقدی امنیت ملی به فامیل شهدای غازی آباد

۱۰ حمل ۱۳۹۳

ریاست عمومی امنیت ملی به خانواده های شهدای سربازان اردوی ملی که در ولسوالی غازآباد ولایت کنر به شهادت رسیده بودند، بیش از 4 میلیون افغانی کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کمک از سوی منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی به بازماندگان «21» تن از شهدای حادثه ولسوالی غازی آباد ولایت کنرصورت گرفته است.

براساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت، دگرجنرال حسام الدین«مرزی» معاون اول ارگان امینتی و هیات همراه اش بمنظور دلجوئی از فامیل های «21» تن از شهدا حادثه ولسوالی غازی آباد در راه حفاظت از تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان جانهای شیرین شانرا را نثار نمودند در حضور داشت سترجنرال شیرمحمد«کریمی» لوی درستیز وزارت دفاع ملی، در مقر وزارت دفاع ملی بازدید کرد.

وی ضمن قدردانی از فداکاری و رشادت سربازان اردوی ملی «4,200,000» چهار میلیون و دوصد هزار افغانی کمک منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی را برای ورثه شهدای «21» تن از سربازان با شهامت اردوی ملی اهدا کرد.

گفتی است که برای هر فامیل مبلغ«200,000» دو صد هزار افغانی کمک صورت گرفته است.

ستر جنرال شیرمحمد«کریمی» لوی درستیز وزارت دفاع ملی و  چند تن از ورثه شهدا از اقدام نیک و انسان دوستانه  رئیس عمومی و منسوبین  ریاست عمومی امنیت ملی اظهار تشکر و قدردانی نمودند.

21 تن از سربازان اردوی ملی در حمله شبه نظامیان طالب در یک پاسگاه سربازان اردوی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند.

آغازی آباد

اردوی ملی-

امنیت ملی

ریاست

سرباز

شهدای کنر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.