کرزی: موانع عمدی برسر راه صلح افغانستان ایجاد می شود

۹ حمل ۱۳۹۳

حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان در تماس تلفنی با جان کری وزیر امورخارجه امریکا گفت که موانعی بصورت عمدی بر سر راه صلح افغانستان از جانب کشور های متحد امریکا در منطقه ایجاد میشوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تماس تلفنی بعد از ظهر روز شنبه (9 حمل) میان کرزی و کری انجام و در آن حامدکرزی گفت که طالبان خواهان انجام مذاکرات با شورای عالی صلح اند اما موانعی بر سر راه پیشرفت پروسه صلح وجود دارد که ایجاب می نماید تا از جانب پاکستان همکاری های لازم صورت گیرد.

در حین حال جان کری وزیر امورخارجه امریکا به رئیس جمهورکشورمان اطمینان داد که وی با صدراعظم پاکستان در این رابطه صحبت خواهد نمود.

همچنین وزیر امور خارجه امریکا راجع به گفتگو های اخیر خویش با صدراعظم پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان، به رئیس جمهور کشور معلومات داد.

حامد کرزی در ارتباط به عدم پیشرفت پروسه صلح به وزیر امور خارجه امریکا گفت که موانعی بصورت عمدی بر سر راه صلح افغانستان از جانب کشور های متحد امریکا در منطقه ایجاد میشوند.

رئیس جمهور همچنان افزود که از چندی بدینسو کابل شاهد حملات پیوسته و پیچیده تروریستی بوده که در حقیقت در عقب این حملات دستگاه های استخباراتی خارجی دست دارند.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش حملات تروریستی و ایجاد موانع در راه صلح گفت که مردم افغانستان شک دارند که ایالات متحده امریکا بالای کشور های حامی تروریزم و مخالفین پروسه صلح افغانستان در منطقه تاثیرگذار نیست و یا هم اینکه در قبال آنها اراده اعمال نفوذ را ندارد.

حامد کرزی افزود که مردم افغانستان از جانب ایالات متحده امریکا خواهان بوجود آوردن وضاحت در این زمینه می باشند.

رئیس جمهور همچنان خاطرنشان نمود که انجام حملات تروریستی در کشور به هیچ صورت در اراده مردم افغانستان برای ساختن یک آینده روشن و با ثبات خلل وارد نمی کند و نه هم ادامه چنین حملات تروریستی به سود روابط ستراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده امریکا می باشد.

افغانستان

امریکا

تلفنی

تماس

ژاکستان

طالب

کر

کرز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.