کابینه افغانستان بودیجه ۵.۱ ملیارد دالری سال ۱۳۹۷ را تایید کرد

کابینه افغانستان روز ۵شنبه (۱۱عقرب) بودیجه سال ۱۳۹۷ را که در حدود ۵.۱ملیارد دالر است را تایید کرد، که از مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۷ افغانستان بیش از ۲.۳ میلیارد دلار آن از منابع داخلی و مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار نیز از کمک‌های خارجی تأمین خواهد شد.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبک خود در این رابطه نگاشته است که « سقف مجموعی بودجه برای سال مالی ۱۳۹۷ مبلغ (۳۵۷۶۹۱۴۹۳۰۰۰) سه صد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصدو نود و یک میلیون و چهارصد و نود و سه هزار افغانی معادل (۵۱۲۸۵۹۵۰۰۰) پنج میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون و پنجصدو نود و پنج هزار دالر امریکایی پیشبینی گردیده که از آن جمله، مبلغ (۲۶۷۰۷۶۹۳۲۰۰۰) دو صد و شصت و هفت میلیارد و هفتاد و شش میلیون و نه صد و سی و دو هزار افغانی معادل مبلغ (۳۸۲۹۳۶۰۰۰۰) سه میلیارد و هشت صد و بیست و نه میلیون و سه صد و شصت هزار دالر برای بودجه عادی و مبلغ (۹۰۶۱۴۵۶۱۰۰۰) نود میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و پنجصد و شصت و یک هزار افغانی معادل (۱۲۹۹۲۳۵۰۰۰) یک میلیارد و دو صد و نود و نه میلیون و دو صد و سی و پنج هزار دالر امریکایی منحیث بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.»

این در حالیست که بودجه سال جاری افغانستان بیش از یک میلیارد دلار نسبت به بودجه سال گذشته کمتر است.

بودجه عادی افغانستان بیشتر برای پرداخت حقوق و فعالیت روزمره وزارت‌خانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف می‌شود و بودجه توسعه‌ای این کشور نیز برای اجرا برنامه‌ای توسعه‌ای هزینه می‌شود.

سال مالی در افغانستان از آغاز ماه جدی شروع می‌شود. این در حالیست که براساس گزارشهای نهادهای ناظر بر روند مصرف بودجه افغانستان وزارت خانه‌های این کشور موفق نشده حدود ۵۰ درصد از بودجه سال گذشته خود را مصرف کنند.

بودجه سال گذشته افغانستان حدود ۶.۶ میلیارد دلار بود که حدود ۴.۱ میلیارد دلار بودجه عادی و حدود ۲.۵ میلیارد دلار بودجه توسعه‌ای این کشور بود.

به اساس قانون اساسی افغانستان، طرح پیشنهادی بودجه پس از تایید کابینه، نخست به مجلس سنای این کشور و بعدا به مجلس نمایندگان آن فرستاده می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *