روز: آبان ۲۸, ۱۳۹۶

سربازی که مهاجم انتحاری را در آغوش گرفت کی بود؟

سید بسام پاچا یکی از فرماندهان پولیس حوزه چهارم امنیتی هنگامی در حمله انتحاری روزپنچشنبه جان باخت که مهاجم انتحاری را پس از شناسایی به آغوش گرفته بود، حمله انتحاری روز 5 شنبه جان بیش از 15 تن را گرفت و زخمی کرد اما در...