پیشرفت نامناسب صحت عامه افغانستان با مصرف 1/5 میلیارد دالر

۷ دلو ۱۳۹۵

اداره ویژه نظارت از بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه ای گفته است که با مصرف 1/5 میلیارد دالر در بخش صحت عامه، پیشرفت قابل ملاحظه ای در این بخش صورت نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در گزارش امروز (7دلو) سیگار آمده است که با توجه به کمک های مالی صورت گرفته و با گذشت 15 سال، بخش صحت عامه افغانستان همچنان فاقد کارمندان برجسته است.

در این گزارش آمده که با توجه به کمک 1/5 میلیاردی در جریان سال های اخیر به بخش بهداشت و درمان افغانستان، هنوز هم شهروندان این کشور برای تداوی به خارج می روند.

به باور سیگار، بخش صحت عامه افغانستان هنوزهم پاسخگوی نیازمندی های مردم این کشور نیست و به همین خاطر، بخش عمده ای پول افغانستان برای تداوی، به خارج از کشور انتقال داده می شود.

بازرس ویژه نظارت از بازسازی افغانستان از مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان اشاره کرده و گفته است که با توجه به کمک های هنگفتی که تا حال در بخش صحت عامه افغانستان شده، این روند کاهش چشمگیر نیافته است و همچنان مادران و کودکان در هنگام زایمان از بین می روند.

سیگار می گوید که با گذشت 15 سال، هنوز هم مرکز ثبت وقایع و کارکردهای وزارت صحت عامه به صورت کامل و دقیق کار نکرده و جامع نیست و در بسیاری از موارد از ولایت های مختلف، هیچ آمار کاملی وجود ندارد.

از سویی هم در سیگار در گزارش تازه آورده است که سالانه مبلغ 285 میلیون دالر از پول افغانستان برای تداوی به خارج از کشور به ویژه هندوستان و پاکستان انتقال داده می شود.

افغانستان

سیگار

صحت عامه

نادرست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.