پایان جلسه مشترک اقتصادی افغانستان و روسیه در کابل

مالیهسومین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی میان افغانستان و روسیه امروز (۱۳ حوت) با بیانیه اختتامیه «اکلیل حکیمی» وزیر مالیه و «یوری سینتورین» معاون وزارت انرژی روسیه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروپ های کاری هر دو جانب طی دو روز گذشته روی موارد انرژی، ترانسپورت، صنعت، تحصیلات ، زیربناها، معادن و زراعت بحث تخنیکی و تبادل نظر نمودند.

وزیر مالیه کشورمان با ابراز قدردانی از همکاریها و حسن نیت روسیه در راستای تحکیم و توسعه روابط تجاری، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گفت: “پیشرفت های مثبت در رابطه به حل موضوع قروض افغانستان در برابر روسیه و توافق جانب روسیه به اینکه قروض آنکشور به مساعدت های بلاعوض تبدیل گردد، صورت گرفته است.”

وی افزود: “جمهوری اسلامی افغانستان با در نظرداشت اینکه کمپنی های روسیه در عرصه های مختلف از توانائی های تخنیکی خاصی برخوردار اند و میتوانند در انکشاف اقتصادی افغانستان نقش موثری را ایفا نمایند در رابطه به از سرگیری فعالیت شرکت روس اندستروی و شرکت مشترک تصدی خانه با ایشان مذاکره صورت گرفته است.”

همچنین «یوری سینتورین» معاون وزارت انرژی روسیه با ابراز سپاس از وزیر مالیه بمنظور تدویر این جلسه گفت: “بادرنظرداشت مشترکات تاریخی که کشور روسیه با افغانستان دارد همواره متعهد به ترقی و پیشرفت افغانستان می باشد و این جلسه را یک گام مثبت در این زمینه خواند.”

همچنان در حاشیه این نشست پروتوکول سومین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی افغانستان -روسیه توسط وزیر مالیه و معاون وزارت انرژی روسیه به امضا رسید.