ولسوالی اشکمش تخار از وجود شورشیان طالب تصفیه شد

13062132_871939092917895_4419708442808384579_nنیروهای امنیتی افغانستان با راه اندازی عملیات گسترده ی نظامی با رهبری داکتر ضیا شخص والی تخار ولسوالی اشکمش این ولایت را از وجود شورشیان طالب تصفیه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این عملیات ها اجساد بیشتر از ۳۰ تن از شورشیان طالب در میدان نبرد باقی مانده و ده تن دیگر از شورشیان زخمی شدند.

دفتر مطبوعای والی تخار با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که این عملیات از سوی والی این ولایت رهبری شده و شخص والی در خط مقدم جبهه با شورشیان طالب جنگیده است.

دفتر مطبوعاتی والی تخار نوشت که سرانجام والی این ولایت به تعهداش عملکرد و از عاملین حادثه کابل انتقام گرفت.

آقای ضیا بنا به دستور فرمان رئیس جمهورغنی شخصا جنگ را مدیریت کرد و جواب شمشیررا با شمشیر داده اشکمش را کلأ تصفیه کرده و به طالبان نیز هشدار داد که تخار را ترک کنند.

عملیات پاکسازی ولسوالی اشکمش تخار به دنبال دستور رئیس جمهورغنی مبنی بر سرکوب شورشیان طالبان راه اندازی شده است.