وظایف وزارت امور داخله براساس فرمان ریاست جمهوری

۱۸ جدی ۱۳۹۲

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با صدور فرمان، هشت موضوع کلیدی را از وظایف وزارت امور داخله دانسته روی تطبیق آن تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورماینه، وزارت امور داخله خبرداد که براساس فرمان 45 ریاست جمهوری، وزارت امور داخله مکلف به برنانه ریزی و تطبیق آن در کشور می باشد که قرار ذیل است:

1-            عملی نمودن فیصله های محاکم در رابطه به غصب ملکیت های دولتی.

2-            بررسی مجدد تشکیلات پولیس محلی و ادغام گروپهای موازی با پولیس محلی.

3-            بررسی از وضعیت زندانها ورعایت حقوق بشر در زندانها.

4-            تطبیق پروژه تذکره الکترونیک.

5-            طرح بهتر سازی وچگونگی فعالیت پولیس ترافیک در شهرکابل و شهرهای بزرگ

6-            بازنگری طرح تعبیه قوتها.

7-            اجرای ترفیعات افسران واجد شرایط.

8-            لغو کمپنی های خصوصی امنیتی وانتقال دارایی های آنها به وزارت امور داخله.

غصب ملکیت های دولتی:

  تثبیت مجموعا  یک میلیون 7 صد هزار جریب ،زمین های دولتی که در ولایات مختلف کشور توسط افراد و اشخاص غصب گردیده است.

 ولایات کابل، هرات، کندهار، بلخ و ننگرهار از جمله ولایات هستند که بیشترین غصب دراین ولایات صورت گرفته است.

 بعد از صدور فرمان 45 مقام ریاست جمهوری (41) هزار جریب زمین در ولایت بلخ و 33 هزار جریب زمین در ولایت ننگرهار 3500 جریب در ولایت کابل از چنگ غاصبین خارج، 119 قضیه و 114تن غاصبین توسط نیروهای امنیتی گرفتار و بمراجع عدلی و قضایی معرفی گردیده اند.

بررسی مجدد تشکیلات پولیس محلی و ادغام گروپهای موازی با پولیس محلی:

بتاسی از فرمان 45 مقام ریاست جمهوری تشکیل ریاست پولیس محلی با در نظر داشت وضعیت امنیتی تشکیل 39 ولسوالی  نا امن کشور غرض  تنظیم تشکیلاتی به مراجع ذیربط ارسال و در 11 ولسوالی و 7 ولایت ساختار CIP  و CBSS  که قبلا فعالیت داشت و جمعا (1740) تن از این ارگانها در ولسوالی های علی آباد و چهار دره  کندز ، ولسوالی چهار بولک، چمتال ولایت بلخ ، ولسوالی درزآب ، ولایت جوزجان ، ولسوالی بادپخ و علی شینگ لغمان ، ولسوالی دربابا ولایت ننگرهار و ولسوالی های مروره ، غازی آباد و ناری ولایت کنر به پولیس محلی مدغم گردیده است و این پروسه تکمیل گردیده است.

بررسی از وضعیت زندانها ورعایت حقوق بشر در زندانها:

از وضع معیشتی و حقوق بشر در محبس مرکزی پلچرخی و ولایات  همواره نظارت صورت گرفته و وضعیت معیشتی محبوسین در محابس و توقیف خانه ها با در نظر داشت نورم تعیین شده اعاشه داده میشود ظرفیت های موجود محابس نسبتا خوب بوده و کار بمنظور بهبودی و بلند رفتن ظرفیت ها بشکل جدی پیگیری میشود.

مریضان محابس توسط شفاخانه دو صد بستر و کلینک های وزارت امور داخله و شفاخانه های وزارت صحت عامه بموقع معالجه و تداوی

در شاپ تولیدی به تعداد 1076 تن محبوس کاگر در بخش های قالین بافی، خیاطی ، گلدوزی، فلزکاری ،نجاری، شیرینی پزی ، بوت دوزی و حلبی سازی مصروف کار هستند و همچنان به تعداد 5 هزار محبوس در بخش موره بافی مصروف هستند.

بمنظور سواد آموزی در زندانها هم اکنون 6500 تن محبوس در کورس های سواد اموزی مصروف فراگیری سواد هستند همچنان در محبس مرکزی 583 تن محبوس شامل مکتب لیسه شده اند.

یک کمیسیون مشترک غرض پیگیری دوسیه های محبوسین و بازدید از وضع معیشتی زندانیان ایجاد گردیده است که از محلات سلب آزادی و توقیف خانه بشکل متواتر دیدن بعمل میاورند.

تذکره الکترونیک:

دیزاین تذکره الکترونیکی فورمه های ثبت نام و قانون تذکره الکترونیک نهایی گردیده است.

پروسه ثبت نام تذکره الکترونیکی نهایی گردیده و تطبیق آن طبق پلان  در صورتیکه مشکلات اقتصادی و اعمار تعمیر و دفاتر مرفوع گردد آغاز میشود.

 مسوده کتاب تذکره الکترونیکی که حاوی دیزاین فورم معلومات و خصوصیت امنیتی تذکره میباشد نهایی گردیده است.

کتاب تیم های ثبت نام که حاوی ولایات ، ولسوالی ها، کود ولایات ، کود ولسوالی ها ، نفوس و تعین تیم های ثبت نام نهایی گردیده است.

طراحی تذکره الکترونیکی در کشور کوریایی جنوبی به پایان رسیده است.

طرح بهتر سازی وچگونگی فعالیت پولیس ترافیک در شهرکابل و شهرهای بزرگ:

ده ولایت کشور شامل این طرح شده و در رابطه نمایندگان از  وزارت های  فواید عامه ،  ترانسپورت، شاروالی کابل نشست های برگزار نموده اند.

طرح بهتر سازی فعالیت های پولیس ترافیک ترتیب و تطبیق گردیده است.

بازنگری طرح تعبیه قوتها:

پلان تعبیه قوتها در روشنی پلان تفصیلی پروسه انتقال از جانب وزارت امور داخله تکمیل گردیده است و طبق پروسه انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان، تعبیه قوت ها صورت خواهد گرفت.

اجرای ترفیعات افسران واجد شرایط:

پروسه ترفیعات منسوبین واجد شرایط الی رتبه سمونوال قبل از 28 اسد در معیاد معینه آن تکمیل گردیده است.

انحلال موسسات امنیتی:

37 موسسه امنیتی به نسبت داشتن قرار داد با مراکز دیپلماتیک و نیروهای بین المللی تا اکنون فعالیت داشته و مطابق پالیسی انتقالی الی اخیر سال 1391 مجوز فعالیت نیز دریافت نموده اند که با مواد فرمان 45 در تناقض میباشد ولی پلان انحلال آن ترتیب و در معیاد معینه اجرات صورت خواهد گرفت.

بعد از فرمان 45 مقام ریاست جمهوری از نزد 6 کمپنی امنیتی به تعداد 267 میل سلاح مختلف النوع جمع آوری گردیده و پلان جمع آوری سلاح از نزد 12 کمپنی امنیتی نهایی گردیده و قرار است 12 کمپنی دیگر بر اساس فرمان 45 ریاست جمهوری در آینده نزدیک خلع سلاح گردند.

پلان تطبیقی انحلال 37 کمپنی امنیتی از اول میزان ترتیب و الی اخر حوت سال روان طبق جدول زمان بندی شده عملی خواهد گردید.

ارگ

پولیس

داخله

ریاست جمهوری

فرمان 45

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.