وزیر مخابرات ابقا شد

۱۴ جدی ۱۳۹۴

PARLIMAN5وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بعد از ارائه پاسخ به سوال های نماینده گان، قناعت آنها را حاصل کرده و در سمتش ابقا شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبل از ظهر امروز (۱۴جدی) برای استیضاح به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود.

نماینده گان وحیدی را بخاطر پاسخگویی در مورد تقرری ‌ها، لغو قرارداد اینترنتی با پاکستان، قراردادها در این وزارت، فعالیت رادیو داعش و سیستم جمع ‌آوری پول از کریدت مشتریان فرا خوانده بود.

از سوی دیگر، نماینده گان از انجام قراردادهای غیرقانونی وزارت مخابرات با شرکت ها و موسسات شکایت کرده و اظهار داشتند که وزارت مخابرات باید قراردادهای خود به صورت شفاف انجام دهد.

همچنان یکی دیگر از سوالات نماینده گان در مورد اخذ پول از کردت به عنوان ده درصد خدمات مخابراتی بود که نگرانی آنها را به دلیل اینکه این پول به خزانه دولت اضافه نمی شود به دنبال داشت.

در عین حال، عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اشاره به کیفیت پایین اینترنت در کشور اظهار داشت که این وزارت راه ‌های بدیلی برای تامین انترنت مورد نیاز افغانستان یافته و به وابستگی افغانستان به اینترنت پاکستان پایان داده است.

وی افزود که به همین دلیل به دیگر کشورها مراجعه شد و ضمن این که در قیمت آن ۲۰ تا ۲۵درصد کاهش آمد، کیفیت آن نیز بالا رفت که این اینترنت از کشور قزاقستان تامین شد.

وحیدی همچنین به فعالیت رادیو داعش در ولایت ننگرهار اشاره کرده و افزود که با کار شبانه روزی، در مدت ۴۸ ساعت فریکانسی آن مشخص شده و قطع شد؛ اما بنابر دلایلی از سوی شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی این فریکانسی دوباره فعال شد.

از سویی هم وزیر مخابرات در مورد نگرانی نماینده گان در مورد تقرری های این وزارت با معاش های بلند اظهار داشت که در هشت ماه گذشته در مجموع ۲۹ نفر مقرر شده ‌اند که از این مجموع، هفت تن از آنان بین ۵۰ تا ۱۶۹ هزار افغانی متباقی شان، ۱۵ تا ۳۰ هزار افغانی معاش دارند.

بعد از ختم پاسخ های وزیر مخابرات، مطابق اصول وظایف داخلی مجلس، سه نماینده مخالف و سه نماینده موافق، اظهارات شان را نسبت به این پاسخ‌ ها بیان داشته و بعد از آن رایگیری برای اعتماد و عدم اعتماد انجام شد.

در پایان رایگیری، ۱۰۴ نماینده به وزیر مخابرات اعتماد کرده و ۸۱ نماینده دیگر نیز رای عدم اعتماد دادند که با ۸ رای سفید و باطل، عبدالرزاق وحیدی در سمتش ابقا شد.

استیضاح ،

عبدالرزاق وحیدی،

فریکانسی،

مخابرات،

نمایندگان،

وزیر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed