واکنش افغانستان در باره آزمایش موشک دوربرد کوریای شمالی

وزارت امور خارجه افغانستانوزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه مطبوعاتی در پیوند با آزمایش اخیر موشک دور برد کوریای شمالی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این اعلامیه آمده است که جمهوری اسلامی افغانستان آزمایش اخیر موشک دور برد را از جانب کوریای شمالی که بتاریخ ۷ فبروری ۲۰۱۶ صورت گرفته محکوم نموده و آنرا مخالف قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد میداند.

در این اعلاکمیه تاکید شده که اقدام اخیر کوریای شمالی به تنش ها در منطقه ابعاد تازه داده و مسابقات تسلیحاتی را تشدید بخشیده و صلح و ثبات منطقه را بیشتر از پیش با خطر جدی روبرو می سازد.

جمهوری اسلامی افغانستان این نوع فعالیت ها را به ضرر پیشرفت صلح و ثبات در منطقه و جهان دانسته و خواهان پایان بخشیدن همچو آزمایشات شده است.

در اعلامیه وزارت خارجه افزوده شده که جمهوری اسلامی افغانستان همگام با جامعه بین المللی، خواهان توقف همچو آزمایشات بوده و بازگشت کوریای شمالی را به میز مذاکره یگانه راه معقول برای تأمین صلح و ثبات میداند.