سرطان ۲۳, ۱۳۹۹

هیچ رفتار سوء در قبال افسران زن پذیرفتنی نیست

115397537054e97353c9f08رئیس جمهور غنی در مراسم فراغت بیش از ۴۰۰ افسر زن از آکادمی پولیس، اظهار داشت که هیچ گونه رفتار سوء در قبال این افسران پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، بعدازظهر امروز (یکشنبه ۱۵عقرب) در صحبت با افسران زن تازه فارغ شده از آکادمی پولیس اظهار داشت که مسوولیت امنیت افسران زن به دوش رئیس جمهور است.

رئیس جمهور افزود که آینده افغانستان به دستان زنان بوده و تلاش خانواده افسران تازه فارغ شده، ستودنی است و این روند باید در بین تمام خانواده ها به وجود بیاید.

آقای غنی اظهار داشت :«آینده به نتیجه، تدبیر و زحمات شما وابسته است و با این کار آینده کشور درخشان تر خواهد شد و از خانواده های شما قدردانی خواهد کرد.»

به گفته رئیس جمهور، هر خانواده ای که دختر خود را به صفوف پولیس فرستاده است، تمام ملت را مدیون خود ساخته است و آینده به دست زنان کشور است.

بر اساس اظهارات وی، محافظت زنان کشور باید توسط دختران و زنان پولیس انجام شود و اگر هیچ دختر و یا زنی به صفوف پولیس نیاید، این آرزو برآورده نمی شود.

از سویی هم، رئیس جمهور تصریح کرد که باید تمام امکانات برای پولیس های زن فراهم شود و بر اساس قانون باید محیط کاری مناسب و امن برایشان تامین گردد و اجازه هیچ گونه سوء رفتار در قبال افسران زن داده نمی شود.

در عین حال، غنی گفت که وظیفه پولیس ملی تامین عدالت است و هرکس به پولیس مراجعه می کند به امید تامین عدالت است و این کار باید در صدر برنامه های افسران پولیس به ویژه زنان قرار گیرد.

به گفته رئیس جمهور :«اساس صلح در افغانستان به تامین عدالت برای زنان پولیس وابسته است.»

گفتنی است که صبح امروز به تعداد ۴۷۰ افسر پولیس زن در آکادمی پولیس وزارت امور داخله فارغ شده و بعد از این به وظیفه در ولایت های کشور گماشته می شوند.