هیلاری کلینتون: عربستان به تنش های منطقه ای دامن میزند

۱۴ جدی ۱۳۹۴

001124هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدام تازه عربستان را بی خردی این کشور دانسته گفت: تصميم عربستان سعودی هوشمندانه نبود و تنش‎های منطقه‎ای را شعله‎ور خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از رويترز، هيلاری کلينتون در تجمعی انتخاباتی در شهر “دِري” در نيو همپشاير گفت: به نظرم دوستان ما هم که در بسياری از حيطه ها با آنها همکاری داريم، نبايد از انتقادهای ما درباره حاکميت قانون و رفتار با اقليت ها در امان باشند. من نمی دانم چه افرادی در اين اعدام دسته جمعی حضور داشته اند.

وی افزود: ما بايد تلاش کنيم هر آنچه از دستمان بر می آيد و می توانيم، برای اثرگذاری بر رفتار آنها انجام دهيم. زيرا شخصا معتقدم که اين اقدام برای آنها اقدامی غيرسازنده خواهد بود. اگر آنها می خواهند تلاش کنند که پيامی محکم را درباره مقابله با نارضايتی داخلی بفرستند، اين اقدام آنها منطقه را شعله ورتر خواهد کرد و معتقدم سبب نارضايتی و اعتراض های گسترده تر در عربستان سعودی خواهد شد.حتی در کوتاه مدت و ميان مدت.

وی افزود: اين تصميمی هوشمندانه نبود که آنها گرفتند و من به طور علنی از آنها به خاطر اين موضوع انتقاد می کنم.

اعدام،

عربستان،

همپشاير ،

هوشمندانه،

هیلاری کلینتون،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed