همکاریهای اقتصادی منطقوی حامی تأمین صلح پایدار در افغانستان

۱ ثور ۱۳۹۳

چهارمین و آخرین نشست پروسه ابوظبی توسط انستتیوت شرق غرب امریکایی (EastWest Institute) با همکاری وزارت امور خارجه آلمان برای دریافت راه های صلح پایدار در افغانستان از طریق بررسی فرصت های اقتصادی در منطقه در شهربرلین آلمان برگزارگردید.

در این نشست، مسئولین دولت، کارشناسان، فعالین جامعه مدنی، ژورنالیستان، پژوهشگران عرصه اقتصاد سیاسی، نویسندگان و استادان دانشگاه از کشورهای منطقه و جهان از جمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، هند، ایران، قرغزستان، چین، تاجکستان، روسیه، قزاقستان، جرمنی، امارات متحده عربی، ایالات متحده امریکا و انگلستان اشتراک داشتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، چهار نشست قبلی این پروسه در شهرهای استانبول، اسلام آباد، دهلی جدید و برلین در یک سال گذشته دایر گردیده بودند.

در آخرین نشست مسیر ۱.۵ با اشتراک کارشناسان دولتی و غیر دولتی، که در شورای روابط خارجی آلمان در برلین دایر گردید، اشتراک کنندگان روی توسعه همکاری های اقتصادی در منطقه منحیث یکی از گزینه های اساسی برای تداوم صلح پایدار در افغانستان تأکید نمودند و پیشنهادات و طرح های خود را نیز ارایه کردند.

اشتراک کنندگان با تاکید بر اینکه امروز اوکراین، سوریه و تعاملات هستوی در محراق توجه جهان قرار گرفته و  افغانستان نیز از جمله مسایلی است که نباید فراموش گردد.”

همچنین در مراسم افتتاح این نشست خانم بیاتی میدرمتکاف، گرداننده این پروسه گفت که سال ۲۰۱۴ نه تنها برای افغانستان یک سال مهم است، بلکه برای کشورهای هم پیمان ناتو نیز سالی با اهمیت است.

نشست با صحبت مایکل کوخ،‌ نماینده خاص آلمان برای افغانستان آغاز شد. وی‌ درباره اهمیت مسیر های دوم و ۱.۵ (Track 2 and 1.5) برای ایجاد طرح های بکر صحبت نمود و این گام را در روند تجانس و همآهنگی امور منطقوی مؤثر خواند.

در این نشست در چهار بخش به مدت دو روز روی فرصت ها و چالشهای تجارت، ترانزیت، انرژی و سرمایه گذاری بحث شد و گزینه های بدیل را برای توسعه روابط منطقوی به خصوص میان افغانستان، پاکستان و هندوستان مورد مطالعه قرار داد.

وحیدالله ویسی،‌ رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان در جمع هیأت افغانی که از وزارت های تجارت و صنایع و ترانسپورت و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان اشتراک نموده بودند، در مورد چگونگی روابط اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه و به خصوص پاکستان و هند و استفاده از فرصتهای موجود صحبت نمود.

طرح های عمده که از جریان بحث ها حاصل گردید، توسعه توافقنامه ترانزیت تجارت بین افغانستان و پاکستان به کشورهای هندوستان و تاجکستان بود تا از چالشهای فراراه توافقنامه موجود کاسته شوند.

همچنین روی ایجاد پوسته های عبور مرزی بین افغانستان و همسایه ها تاکید شد تا معضلات تجارتی و ترانزیتی را با سرعت حل و فصل نموده و از مشکلاتی که دامنگیر تجار افغانستان است و بالای امنیت مرزها نیز تأثیر گذاشته است را مرفوع نماید.

از سوی هم روی ایجاد شبکه توزیع برق منطقوی تاکید شد تا انرژی برق آسیای مرکزی به جنوب آسیا وصل شودو از طرف دیگر مؤلفه های اقتصادی منطقوی مانند انرژی، ترانسپورت و تجارت به صورت یک بسته از هم ناگسسته معرفی شوند تا همآهنگی های لازم، مدیریت تطبیق و نظارت از پیشرفت پروژه های متذکره قابل لمس باشند.

تقویت و حمایت از بخش خصوصی و ایجاد سهولت برای ارتباط آنها در منطقه توسط دولتها و مقامات ذیربط، ایجاد شوراهای تجارتی و اتاقهای تجارت مشترک میان همسایه ها از دیگر طرح های این نشست بود و همچنین روی شناسایی راهکارهای مناسب برای رفع بیکاری در افغانستان و آسیای مرکزی و جنوبی و تقویت اقتصاد بازار برای ایجاد تجانس لازم میان کشورهای منطقه تاکید شد.

 

وزارت امورخارجه افغانستان می گوید که از یک دهه بدین سو طرح ها و برنامه های مشخصی را برای همسایه ها و منطقه پیش نموده است که خارج از سازمانهای متداول منطقوی می باشند.

اعلامیه حسن همجواری در سال ۲۰۰۲، روند کنفرانس همکاریهای منطقوی اقتصادی برای افغانستان که تا به حال برای پنج بار دایر شده است، و اخیراً هم پروسه استانبول با محور امنیت در حوزه قلب آسیا، در هرسه مورد با وجودی که ابتکار عمل در دست افغانستان بوده است، طرح ها و پروژه های منطقوی و فرا منطقوی را نیز در برداشته است.

پروژه های اقتصادی طویل المدت مانند کاسا یکهزار، انتقال گاز از ترکمنستان به جنوب آسیا (تاپی)، خطوط وصل آهن به آسیای مرکزی با دهلیزهای کریک، ترانزیت و ترانسپورت عبور مرزی و امثال آن، از جمله طرح های منطقوی افغانستان محور به شمار می روند.

اشتراک کنندگان در نشست برلین آلمان، عملگرایی و تطبیق این پروژه ها را از قدمه های اعتمادسازی در منطقه خوانده و تطبیق آنها را منحیث گزینه های نابدیل برای کشورهای همسایه افغانستان قلمداد نمودند. این درحالیست که اکثر این پروژه ها در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مورد تطبیق قرار می گیرند.

آقای ویسی که در بحث های اولیه اشتراک و در ختم نشست مسئولیت جمع بندی برنامه را به عهده داشت، با ارایه معلومات مفصل از روند همکاریهای اقتصادی منطقوی، وضعیت تطبیق آنها، تأثیر امنیت بالای پیشرفت پروژه ها و برنامه های منطقوی، راهکار های جدید حکومت افغانستان برای همگرایی مؤثر و بیشتر، همکاری های اقتصادی با همسایه ها و کشورهای حمایت کننده، فرصت های بالقوه برای امنیت منطقه و بازیابی موقف افغانستان منحیث پل ترانزیتی، ترانسپورتی، انرژی، و تجارتی صحبت نمود.

اعلامیه ارسالی وزارت امورخارجه افغانستان

آلمان

ابوظبی

افغانستان

اقتصادی

برلین

خارجه

نشست

همکاری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.