نهان برای وزارت معادن معرفی شد

۷ حمل ۱۳۹۶

بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، نرگس نهان به عنوان وزیر معادن و پطرولیم تعیین شده و به زودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، در حکمی به وزیر دولت در امور پارلمانی هدایت داده است که تا بانو نهان را به مجلس معرفی کند.

نرگس نهان 37 ساله پیش از این در ریاست انسجام و پالیسی اداره امور، رئیس خزاین وزارت مالیه، معاون دانشگاه کابل و معین وزارت معارف و تحصیلات عالی کار کرده است.

بانو نهان بر اساس بند سوم ماده نود و یکم قانون اساسی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی خواهد شد.

وی در حالی برای احراز پست وزارت معادن معرفی می شود که این وزارت از یک سال سو و بعد از استعفای داودشاه صبا توسط سرپرست اداره می ‌شد.

مجلس نماینده گان

نرگس نهان

وزارت معادن

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.